Showing 1–12 of 39 results

Nguyên Liệu Làm Vòng

Đá tourmaline 10mm

520,000 VNĐ

Nguyên Liệu Làm Vòng

Đá tourmaline 8mm

500,000 VNĐ

Nguyên Liệu Làm Vòng

Đá obsidian 10mm

240,000 VNĐ

Nguyên Liệu Làm Vòng

Đá obsidian 8mm

200,000 VNĐ

Nguyên Liệu Làm Vòng

Đá mắt mèo xanh dương 10mm

160,000 VNĐ

Nguyên Liệu Làm Vòng

Đá mắt mèo vàng 10mm

160,000 VNĐ

Nguyên Liệu Làm Vòng

Đá mắt mèo tím 10mm

160,000 VNĐ

Nguyên Liệu Làm Vòng

Đá mắt mèo tím 8mm

150,000 VNĐ

Nguyên Liệu Làm Vòng

Đá thạch anh ưu linh đỏ 12mm

450,000 VNĐ

Nguyên Liệu Làm Vòng

Đá thạch anh vàng 10mm

400,000 VNĐ

Nguyên Liệu Làm Vòng

Đá mã não xanh ngọc 10mm

240,000 VNĐ

Nguyên Liệu Làm Vòng

Đá mã não xanh ngọc 8mm

200,000 VNĐ