Tag - Tuổi Ất Sửu Kỵ kết hôn tuổi nào

Những điều cần biết về kết hôn tuổi Ất Sửu

TUỔI: ẤT SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) I- Trai tuổi Ất Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.  Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Sửu.     1. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Bính Dần :Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau ph iạm (Biệt Ly)     2. [...]

Chat
1