Hôn nhân tuổi quí dậu và những bí mật để đạt được hạnh phúc !

Hôn nhân tuổi quý dậu và những điều đại kỵ 

Trai tuổi Quí Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Dậu.

  1. Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ – Chồng vợ đồng 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  2. Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Canh Ngọ – Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 34, 36, 42 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 35, 37, 38, 44 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.

  • Hôn nhân tuổi quý dậu hãy lưu ý: 
  1. Trai tuổi Quí Dậu sanh tháng, 5,10, 6, 12, 1, 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  2. Gái tuổi Quí Dậu sanh tháng 11, 10, 2 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Hôn nhân tuổi quý dậu: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổi QUÝ DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. Hào tài  phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng về lời tiếng ít đặng hạp ý. Nên hòa thuận làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không Hôn nhân tuổi quí dậu tốt. Không chi đáng kỵ

 

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng vợ đồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. Hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân  có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở đặng hưởng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi quí dậu trung bình. Đặng hưởng cảnh ấm êm.

 

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá hoặc có chức quyền tước thêm tốt, nhiều người hay mến thương. Hào tài  thịnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ hiền, tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Miệng hay rầy nói, tánh ý vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau có phần nhẫn nại, làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi quí dậu tốt. Về tánh ý nên kiên nhẫn

 

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo làm ăn dễ dàng, ăn nói hay lo tính việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. Hào tài  ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt long, bản thân có tiểu tật, lờI nói hay thắc mắc, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chung sống đồng lo, làm ăn đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi quí dậu trung bình. Nên cần năng và kiên nhẫn.

 

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời, nhiều người hay mến thương, trong ngoài sắp đặt yên thuận. Hào tài  tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tự giữ tiền tài. Tánh  tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi quí dậu tốt. Không chi đáng kỵ

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh. Thiếu nghèo một thời gian, hào tài  đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, khá chung lo và kiên cố ngày hậu  ũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi quí dậu tốt. Nên bền chí và cần năng.

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổi QUÝ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh, có duyên, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh ý vợ chồng đặng hòa hạp, chung sống với nhau lập nên sự nghiệp.

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổi Giáp Thân(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu tật. Tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng thuận hòa, việc làm ăn cần năng sẽ đặng ấm no.

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ. Tánh người vợ hay lo rầu, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu bệnh. Chân hay đi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đa số. Tánh người vợ hay đi nhiều, thiểu số, hay lo tính. Lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổI ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số. Tánh người vợ có duyên, hay hòa thuận với đời. Bản thân hay có bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn sẽ lập nên.

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổI KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên vui vẻ, hay lo tính. Bản thân có tiểu bệnh, ý định vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng nên.

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổI CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa thuận, nên nhẫn nại làm ăn ngày hậu  nên nhà.

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con đa số. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, ăn nói với đời lanh lẹ. Có số tạo gĩư tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn trọn tốt.

Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu phải chịu cảnh  thiếu nghèo, đến sau dễ làm ăn, làm có tiền, hay khiến điều hao tốn. Hào tài no đủ, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lớn tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau kiên cố cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi quí dậu tốt. Nên bền  chí và chung lo

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, trong ngoài  lo tính việc chi cũng đều thông suốt, hào tài  tương vượng. Hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, chung sống đồng lo với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi quí dậu tốt. Vể lời tiếng nên nhẫn nại.

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình , tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng. Chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt.

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đa số. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều. Tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng cảnh ấm no .

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp. Ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn rất tốt.

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc. Tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn đặng.

Chồng tuổi QUÝ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ. Có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng nên nhà.

 

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.