Showing all 18 results

Trang sức đá Thạch anh ám khói

Đá thạch anh khói có tên khoa học tiếng Anh là Smokey Quartz. Đá thạch anh khói thường được gọi với tên“Rauchtopas” nhiều hơn. Vì đây là một thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Đức có nghĩa là “ Topas khói”


Tự nhiên 100% - Free Ship toàn quốc - Kiểm tra và thanh toán khi nhận hàng - Kiểm định theo yêu cầu