290,000 VN?

Size 8mm: 290.000 VNĐ

Size 10mm: 350.000 VNĐ

Size 12mm: 420.000 VNĐ

Địa chỉ: VT Jewelry – 212 Thanh Bình, Hà Đông, HN    

Hotline: 0888 688 212
Chat Facebook
Call Now