Price: 4,000,000 VN?
On Market: 4,900,000 VN?
Saving: 900,000 VN? (18%)

Size 8mm: 3.900.000 VNĐ

Size 10mm: 4.900.000 VNĐ

Size 12mm: 6.500.000 VNĐ

Liên hệ để được tư vấn và mua hàng: 
Địa chỉ: VT Jewelry – 212 Thanh Bình, Hà Đông, HN

Hotline: 0888 188 212
Chat Facebook
Call Now