Price: 14,500,000 VN?
On Market: 18,000,000 VN?
Saving: 3,500,000 VN? (19%)

Size 12mm: 14.5000.000 VNĐ

Size 14mm: 19.000.000 VNĐ
Liên hệ để được tư vấn và mua hàng: 
Địa chỉ: VT Jewelry – 212 Thanh Bình, Hà Đông, HN

Hotline: 0888 188 212
Chat Facebook
Call Now